PRESSMEDDELANDE FRÅN

BIBEL- OCH TRAKTATSÄLLSKAPET VAKTTORNET

 

Bibel- och Traktatsällskapet Vakttornets Kontor För Offentliga Ärenden/via NoBlood.com--den 27 April 1998:

Den 9 mars 1998 beslöt Europakommissionen för mänskliga rättigheter att godkänna den uppgörelse i godo som regeringen i Bulgarien och den Kristna Föreningen Jehovas Vittnen (Khristiansko Sdruzhenie "Svideteli na Iehova") kommit överens om. Beskedet om detta beslut nådde Vittnenas advokater den 20 mars 1998.

Bulgarien her gått med på att bevilja den Kristna Föreningen Jehovas Vittnen erkännande som religion. Bulgarien har också gått med på att utan dröjsmål utarbeta ett lagförslag som skall tillåta alternativ cilviltjänst för dem vilkas samveten inte tillåter dem att ägna sig åt militärtjänst. Överenskommelsen inbegriper också ett erkännande att varje individ har frihet att välja den typ av medicinsk behandling han tar emot. I och med uppgörelsen i godo har Vittnena gått med på att dra tilibaka sitt klagomål mot Bulgarien.

Jehovas Vittnen känner tillfredsställelse över att genom öppen kommunikation en uppgörelse i godo träffades mellan den Kristna Föreningen Jehovas Vittnen och regeringen i Bulgarien. Villkoren för överenskommelsen avspeglar ingen ändring i Jehovas Vittnenas lära. I stället speglar överenskommelsen en ökad förståelse för båda parternas intresse och verksamhet. Klagomålet inför kommissionen orsakades av att det Bulgariska ministerrådet den 28 juni 1994 vägrade att förnya föreningens registrering som en religion. Som en följd av detta beslut "vidtogs olika åtgärder mot [Jehovas Vittnens] och dess medlemmars verksamhet. Dessa inbegrep arresteringar, upplösning av möten som hölls på offentliga och privata platser och konfiskering av religiöst material", enligt kommissionens rapport.

"De mer än 2.000 människor som är förbundna med Jehovas Vittnen i Bulgarien är förvissade om att denna överenskommelse skall ge dem frihet att utöva sin religion i Bulgarien", säger Alain Garay, en av Vittnenas advokater. "Detta är inte bara ett steg framåt för religiös frihet i Bulgarien utan det framställer också ett exempel för religiös frihet i alla stater med medlemskap i Europarådet".  Jehovas Vittnen, ett internationellt kristet samfund, uppgår till omkring fem miljoner världen över.  För närvarande verkar över 85.000 församlingar i omkring 230 länder tillsammans med 104 avdelningskontor.

KONTAKT:

Watchtower Bible & Tract Society
Public Affairs Office
25 Columbia Heights
BROOKLYN, NY 11201
Telefon: (718) 560-600
Fax: (718) 560-5619


Tillbaka