Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο

 

Οι Καιροί των Εθνών Αναθεωρημένοι

©  Carl Olof Jonsson, Göteborg, Sweden

 

Κεφάλαιο 1ο

Το Ιστορικό μιας Ερμηνείας


Z. Περίληψη

Η ερμηνεία πως οι "καιροί των Εθνών" έχουν διάρκεια 2.520 ετών, πως αρχίζουν το 607 π.Χ. (παλαιότερα το 606 π.Χ.) και λήγουν το 1914 μ.Χ. δεν αποκαλύφτηκε θαυματουργικά στον Πάστορα Κάρολο Τέιζ Ρώσσελ το φθινόπωρο του 1876. Αντίθετα, αυτή η ιδέα είχε μια μακρά ιστορία ανάπτυξης - οι ρίζες της βρίσκονται στο μακρινό παρελθόν. Ανάγεται στον κανόνα "ημέρας-έτους" που ορίσθηκε για πρώτη φορά από το Ραββίνο Ακίμπα μπεν Ιωσήφ, του πρώτου αιώνα μ.Χ. Από τον ένατο αιώνα κι ύστερα, διάφοροι Ιουδαίοι ραββίνοι εφάρμοζαν αυτόν τον κανόνα στις χρονικές περιόδους του βιβλίου του Δανιήλ. Από τους χριστιανούς, ο Ιωακείμ της Φλώρης, το δωδέκατο αιώνα μ.Χ., ήταν πιθανώς ο πρώτος που συνέλαβε την ιδέα και την εφάρμοσε στις 1.260 μέρες των βιβλίων του Δανιήλ και της Αποκάλυψης. Μετά από το θάνατο του Ιωακείμ, σύντομα οι ακόλουθοί του ταύτισαν την περίοδο των 1.260 ετών με τους "καιρούς των Εθνών" του Λουκά 24/κα: 24. Στη διάρκεια των επόμενων αιώνων, αυτή η ερμηνεία ήταν κοινή ανάμεσα σε ομάδες που είχαν χαρακτηρισθεί σαν αιρετικοί από την εκκλησία της Ρώμης, περιλαμβανομένων των Μεταρρυθμιστών. Καθώς περνούσε ο καιρός και οι προσδοκίες αποτύχαιναν, όταν παλαιότερες ερμηνείες αποδείχνονταν λαθεμένες, το σημείο έναρξης των 1260 (ή 1290) ετών μετακινείτο προς τα εμπρός, ώστε να τα κάνουν να λήξουν στο τότε εγγύς μέλλον.

Προφανώς, ο πρώτος που κατέληξε σε μια περίοδο 2.520 ετών ήταν ο Τζων Ακουίλα Μπράουν, το 1823. Αν και ο υπολογισμός του είχε βασισθεί πάνω έτους "επτά καιρούς" του 4/δ' κεφαλαίου του Δανιήλ, αυτός δεν εξίσωσε την περίοδο αυτή με τους "καιρούς των Εθνών" του Λουκά 1/α: 24. Πολύ γρήγορα όμως, αυτό το έκαναν άλλοι ερμηνευτές. Ορίζοντας σαν χρονικό σημείο έναρξης το 604 π.Χ., ο Μπράουν κατέληξε στο έτος 1917 σαν το έτος τερματισμού των "επτά καιρών των Εθνών". Ξεκινώντας από διαφορετικές χρονικές αφετηρίες, άλλοι σχολιαστές των Γραφών στις επόμενες δεκαετίες όρισαν πολυάριθμες άλλες χρονολογίες. Μερικοί συγγραφείς που πειραματίζονται με τους βιβλικούς "κύκλους Ιωβηλαίων" κατέληξαν σε μια περίοδο 2.450 (ή 2.452) ετών (49x49+49) που πίστευαν πως αποτελούν την περίοδο των καιρών των Εθνών. Ο συνοδευτικός πίνακας (υπό κατασκευήν) παρουσιάζει μια επιλογή εφαρμογών των 2.520 (και 2.450) ετών που έγιναν από μέρους διαφόρων συγγραφέων στη διάρκεια του τελευταίου αιώνα. Όπως φαίνεται από τον πίνακα αυτό, μερικοί απ' αυτούς πλησίασαν πολύ στη χρονολογία 1914 που πρωτοδημοσιεύθηκε το 1875 από τον Νέλσονα Χ. Μπάρμπουρ. Πιθανότατα, αυτή η χρονολογία θα είχε καταπνιγεί στη θάλασσα των άλλων αποτυχημένων χρονολογιών και θα είχε λησμονηθεί προ πολλού, αν δεν έπεφτε κοντά στο ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Κ. Τ. Ρώσσελ αποδέχθηκε τους υπολογισμούς του Μπάρμπουρ στη συνάντησή τους το έτος 1876. Ο Μπάρμπουρ ήταν τότε πενήντα-δύο ετών, ενώ ο Ρώσσελ ήταν ακόμη πολύ νέος – είκοσι-τεσσάρων ετών. Αν και οι δρόμοι τους χωρίσθηκαν πάλι την άνοιξη του 1879, ο Ρώσσελ προσκολλήθηκε στους χρονολογικούς υπολογισμούς του Μπάρμπουρ. Από τότε, για τους ακολούθους του Ρώσσελ η χρονολογία 1914 αποτελεί το κεντρικό σημείο στις προφητικές τους εξηγήσεις.

 

Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο

Δημιουργία αρχείου: 25-1-2006.

Τελευταία ενημέρωση: 31-1-2006.

Πάνω