Προηγούμενο / Περιεχόμενα / Επόμενο

 

Οι Καιροί των Εθνών Αναθεωρημένοι

©  Carl Olof Jonsson, Göteborg, Sweden

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ


Γ. Παραμόρφωση των λόγων των ειδικών

Για να υποστηρίξουν τους λόγους που προβάλλουν για την απόρριψη της Βαβυλωνιακής χρονολογίας, όπως θεμελιώνεται από τους ιστορικούς, παραθέτουν τα λόγια μιας πασίγνωστης αυθεντίας για την ιστορία της Αρχαίας Εγγύς Ανατολής.

"Προφανώς αναγνωρίζοντας αυτά τα γεγονότα ..." - πως η σημερινή εικόνα της Βαβυλωνιακής ιστορίας θα μπορούσε να είναι εσφαλμένη, πως οι αρχαίοι ιερείς και βασιλείς ίσως να έχουν αλλοιώσει τα αρχαία Νεο-Βαβυλωνιακά υπομνήματα και πως τα στοιχεία που δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμη θα μπορούσαν να μεταβάλουν δραστικά τη χρονολογία αυτής της περιόδου:

... ο Καθηγητής Έντουαρντ Φ. Κάμπελ, Τζούνιορ, κατάρτισε έναν πίνακα που περιέλαβε τη Νεο-Βαβυλωνιακή χρονολογία, με την επιφύλαξη: "Δε χρειάζεται να πούμε πως αυτοί οι κατάλογοι είναι προσωρινοί. Όσο περισσότερο μελετάει κανείς τα περίπλοκα χρονολογικά προβλήματα για την Αρχαία Εγγύς Ανατολή, τόσο λιγότερο τείνει να σκέπτεται οποιαδήποτε παρουσίαση σαν τελική. Γι’ αυτό το λόγο, ο όρος 'περίπου' θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ακόμη ευρύτερα απ' όσο εδώ."

Η παραπάνω παραπομπή είναι από ένα κεφάλαιο που έγραψε ο Έντουαρντ Φ. Κάμπελ, Τζούνιορ, το οποίο για πρώτη φορά εμφανίστηκε στο βιβλίο Η Βίβλος και η Εγγύς Ανατολή [4] που εκδόθηκε από τον Γ. Ερνεστ Ράιτ και κυκλοφόρησε από τους Ρούτλεντζ και Κήγκαν Πωλ του Λονδίνου, το 1961. Η Εταιρία Σκοπιά δεν ανέφερε όμως, πως ο πίνακας στον οποίον αναφέρεται το βιβλίο αυτό καλύπτει τις χρονολογίες που αφορούν την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, την Συρία, τη Μικρά Ασία, την Ασσυρία και τη Βαβυλώνα από το 3800 π.Χ. 'περίπου' μέχρι το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το 323 π.Χ., και πως αν και ο όρος περίπου τίθεται μπρος από πολλές από τις βασιλείες που υπάρχουν έτους καταλόγους που αφορούν αυτή τη μακρά περίοδο, δε τίθεται κανένα 'περίπου’, μπρος από καμιά από τις βασιλείες των βασιλέων της Νεο-Βαβυλωνιακής περιόδου! Το ερώτημα, είναι: Όταν ο Καθηγητής Κάμπελ, σε συνεργασία με τον Καθηγητή Ντέιβιντ Ν. Φρήντμαν (που το 1976 διαδέχθηκε τον Καθηγητή Κάμπελ σαν εκδότης του πασίγνωστου περιοδικού Βιβλικός Αρχαιολόγος), προετοίμαζε τους χρονολογικούς καταλόγους του βιβλίου Η Βίβλος και η Εγγύς Ανατολή, μήπως αισθανόταν πως "η σημερινή εικόνα της Βαβυλωνιακής ιστορίας θα μπορούσε να είναι παραπλανητική ή εσφαλμένη", προκειμένου για τη Νεο-Βαβυλωνιακή εποχή; Μήπως θεωρούσε πως υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα "οι αρχαίοι ιερείς και βασιλείς να αλλοίωσαν μερικές φορές" τα Nεο-Βαβυλωνιακά υπομνήματα "για τους δικούς τους σκοπούς"; Μήπως ήταν διατεθειμένος, για οποιονδήποτε λόγο, να θέσει τον όρο 'περίπου' μπρος από οποιεσδήποτε από τις βασιλείες των Νεο-Βαβυλωνίων βασιλέων; Με άλλα λόγια, παρουσίασε σωστά η Εταιρία Σκοπιά τις απόψεις του Δρ. Κάμπελ (και του Δρ. Φρήντμαν);

Όταν υποβλήθηκαν τα ερωτήματα αυτά, ο Δρ. Κάμπελ απάντησε:

"Όπως ίσως έχετε συμπεράνει, είμαι κατάπληκτος από τον τρόπο που η Εταιρία Σκοπιά χρησιμοποίησε τους χρονολογικούς καταλόγους που διαμορφώσαμε, ο Νόελ Φρήντμαν και εγώ. Φοβούμαι πως μερικοί ζηλωτές θ' άρπαζαν κάθε άχυρο που μπορεί να βρεθεί για να στηρίξουν τα προδιαμορφωμένα συμπεράσματα τους. Με κάθε βεβαιότητα, αυτό συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση.

Επιτρέψτε μου πρώτα να εξηγήσω πως, κατά το διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων για τους χρονολογικούς καταλόγους που εκτίθενται στο βιβλίο Η Βίβλος και η Αρχαία Εγγύς Ανατολή, εγώ ανέλαβα την ευρύτερη χρονολογία της Εγγύς Ανατολής, ο δε Καθηγητής Ντέηβιντ Νόελ Φρήντμαν, που τώρα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν, ανέλαβε τα δεδομένα που παρέχει η Βίβλος. Πράγματι στους πίνακες μας μιλήσαμε για την ύπαρξη επιφυλάξεων, αλλά δεν είχαμε απολύτως καμία πρόθεση να εισηγηθούμε πως οι χρονολογίες που αφορούν στη Βαβυλώνα και, στον Ιούδα θα μπορούσαν να πέφτουν έξω κάπου είκοσι χρόνια. Έχω τη σχετική πεποίθηση πως ο Δρ. Φρήντμαν, στο παράρτημα του προκείμενου βιβλίου, λέει κατηγορηματικά πως η ακρίβεια του έτους 587-86 είναι μικρότερη από ένα έτος, ενώ το έτος 597 είναι από τις λίγες ασφαλείς χρονολογίες που υπάρχουν σ' ολόκληρο το χρονολογικό πινακολόγιό μας. Γνωρίζω πως εξακολουθεί να είναι πεπεισμένος γι’ αυτό, όπως κι εγώ. Δεν υπάρχει ούτε ψήγμα γνωστής μου απόδειξης η οποία να υπαινίσσεται την πιθανότητα πως οι χρονολογίες που υπάρχουν στο Βαβυλωνιακό Χρονικό έχουν αλλοιωθεί από ιερείς ή βασιλείς για ευσεβείς λόγους. Εγκάρδια συμφωνώ με το Γκρέυσον."[5]

Ο Δρ. Κάμπελ μεταβίβασε τις ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν στον Δρ. Φρήντμαν, ώστε να δώσει στον τελευταίο την ευκαιρία να εκφράσει τις απόψεις του. Ο Δρ. Φρήντμαν είχε να πει τ' ακόλουθα για το θέμα αυτό:

... Συμφωνώ πλήρως με όσα σας έγραψε ο Δρ. Κάμπελ. Είναι αλήθεια πως υπάρχουν κάποιες αβεβαιότητες για τη βιβλική χρονολογία που αφορούν αυτή την περίοδο, αλλά οι αβεβαιότητες αυτές εκπηγάζουν από συγκεκριμένα και ίσως αντιφατικά δεδομένα στη Βίβλο, δεν σχετίζονται καθόλου με τις χρονολογικές πληροφορίες και αποδείξεις που αφορούν τη Νεο-Βαβυλωνιακή περίοδο και προέρχονται από σφηνοειδείς γραφές και άλλες μη βιβλικές πηγές. Αυτή είναι μια από τις καλύτερα γνωστές περιόδους του αρχαίου κόσμου και μπορούμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι πως οι χρονολογίες είναι σωστές με προσέγγιση περίπου ενός έτους, ενώ πολλές από τις χρονολογίες είναι ακριβείς με προσέγγιση μήνα ή και ημέρας. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει απολύτως καμιά δικαιολογία για τα σχόλια ή τις κρίσεις που διατυπώνει η Εταιρία Σκοπιά βασιζόμενη στη δήλωση για την αβεβαιότητα μας. Εκείνο που είχα ειδικά κατά νου ήταν η ασυμφωνία που υφίσταται μεταξύ των λόγιων σχετικά με το αν η πτώση της Ιερουσαλήμ πρέπει να τοποθετηθεί χρονικά στο 587 η στο 586 π.Χ. Εξέχοντες λόγιοι διαφωνούν στο σημείο αυτό, ατυχώς, δεν έχουμε το Βαβυλωνιακό χρονικό για το επεισόδιο αυτό όπως έχουμε για την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ το 597 π.Χ. (το έτος αυτό προσδιορίζεται τώρα επακριβώς). Όμως, πρόκειται για ζήτημα το πολύ ενός έτους (587 ή 586), έτσι, αυτό δε θα επιδρούσε στις απόψεις των Μαρτύρων του Ιεχωβά, που προφανώς θέλουν να ξαναγράψουν ολόκληρη την ιστορία του καιρού και να μεταβάλουν τις χρονολογίες με δραματικό μάλλον τρόπο. Τα γεγονότα δεν τους επιτρέπουν κάτι τέτοιο."[6]

Έτσι, στην προσπάθεια της να βρει υποστήριξη για το έτος 607 π.Χ., η Εταιρία Σκοπιά διαστρέβλωσε τις απόψεις των Δρ. Κάμπελ και Φρήντμαν. Κανείς από αυτούς δεν πιστεύει πως οι αρχαίοι ιερείς και βασιλείς Ίσως έχουν "αλλοιώσει τα υπομνήματα" της Νεο-Βαβυλωνιακής περιόδου ή ότι "μη ανακαλυφθέντα μέχρι τώρα στοιχεία θα μπορούσαν να αλλοιώσουν δραστικά τη χρονολογία εκείνης της περιόδου." Κανείς απ' αυτούς δεν είναι διατεθειμένος να θέσει τον όρο 'περίπου' μπρος από οποιαδήποτε από τις βασιλείες που περιλαμβάνονται στους καταλόγους τους και αφορούν τις βασιλείες' της Νεο-Βαβυλωνιακής εποχής. Η μόνη αβεβαιότητα στην οποία επισύρουν την προσοχή είναι το εάν το έτος για την ερήμωση της Ιερουσαλήμ πρέπει να τεθεί στο 587 ή στο 586 π. Χ., η αβεβαιότητα αυτή δεν προέρχεται από λάθη ή ασάφειες των έξω-βιβλικών πηγών, αλλ' από φαινομενικά αντιφατικούς αριθμούς, που δίνει η Βίβλος!
 


ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

4. G. Ernest Wright, The Bible and the Ancient Near East.

5. Προσωπική επιστολή προς τον γράφοντα, με ημερομηνία 9 Αυγούστου 1981. Ο λόγος που προκαλεί αβεβαιότητα ανάμεσα στους λόγιους, σχετικά με το εάν η Ιερουσαλήμ ερημώθηκε το 587 ή το 586 π.Χ. πηγάζει από τη Βίβλο -όχι από τις εξω-βιβλικές πηγές. Όλοι οι λόγιοι συμφωνούν πως το δέκατο όγδοο έτος της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορα ήταν το έτος 587-6 π.Χ. (από Νισσάν σε Νισσάν). Η Βίβλος συνήθως τοποθετεί την ερήμωση στο δέκατο έννατο έτος της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορα (Β' Βασ. 25/κε' 8, Ιερ. 52/νβ' 12), αλλά μόνο μια φορά στο δέκατο όγδοο έτος του. (Ιερεμ. 52/νβ' 29) Η αντίφαση αυτή μπορεί να επιλυθεί αν δεν υπολογίζονται τα έτη ενθρόνισης προκειμένου για τους βασιλείς του Ιούδα. Βλ. Παράρτημα "Α". Ο Δρ. Κάμπελ λέει πως το έτος 597 π.Χ., σαν το έτος της πρώτης κυρίευσης της Ιερουσαλήμ και εκτόπισης του Ιωαχείν αποτελεί μια από τις πολύ λίγες ασφαλείς ιστορικές χρονολογίες που αναγνωρίζουν οι ειδικοί. Ο λόγος είναι πως για στο σημείο αυτό υπάρχει επακριβής συγχρονισμός ανάμεσα στη Βίβλο και στο Βαβυλωνιακό Χρονικό. Βλ. Παράρτημα "Β", σημείωση και τα συμφραζόμενα, καθώς επίσης Παράρτημα "Γ", σχόλιο No. 3.

6. Προσωπική επιστολή προς τον γράφοντα, με ημερομηνία 16 Αυγούστου 1981.

 

Προηγούμενο / Περιεχόμενα / Επόμενο

Δημιουργία αρχείου: 24-5-2006.

Τελευταία ενημέρωση: 24-5-2006.

Πάνω