Προηγούμενο / Περιεχόμενα / Επόμενο

 

Οι Καιροί των Εθνών Αναθεωρημένοι

©  Carl Olof Jonsson, Göteborg, Sweden

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ


Ε. Διαστρέβλωση των Βιβλικών αποδείξεων

Στην περαιτέρω συζήτηση για τα εβδομήντα χρόνια, η Εταιρία Σκοπιά καταβάλλει προσπάθεια να δείξει πως, ακόμη και αν οι ιστορικές αποδείξεις αντιστρατεύονται την εφαρμογή των εβδομήντα ετών, η Βίβλος μαρτυρεί υπέρ αυτής. Κατ' αρχήν, στο μέσο περίπου της σελίδας 188 του βιβλίου Ελθέτω η Βασιλεία Σου , αναφέρουν κατηγορηματικά πως "πιστεύουμε πως η πιο κατά γράμμα ανάγνωση του Ιερεμία 25/κε' 11 και άλλων εδαφίων είναι ότι τα 70 χρόνια θα χρονολογούνταν από τότε που οι Βαβυλώνιοι θα κατέστρεφαν την Ιερουσαλήμ και θα άφηναν τη γη έρημη." Η γυμνή αλήθεια είναι όμως πως η Εταιρία Σκοπιά επίμονα αρνείται να δεχθεί τη φυσικότερη κατανόηση του Ιερεμία 25/κε' 11,12 καθώς και ενός αριθμού άλλων εδαφίων που σχετίζονται με το θέμα αυτό. (βλ. Παράρτημα "Β") Η πιο άμεση ανάγνωση του Ιερεμία 25/κε' 11, για παράδειγμα, δείχνει πως τα εβδομήντα χρόνια είναι περίοδος δουλείας, όχι ερήμωσης: "... τα έθνη ταύτα θέλουσι δουλεύσει τον βασιλέα της Βαβυλώνος εβδομήντα έτη." Όπως τονίζει ο Άβιγκντορ Ορ στο Vetus Testamentum Τομ. VI, 1956, σελίδα 305, υποσημείωση 1, η εβραϊκή λέξη που χρησιμοποιείται εδώ, αντί του δουλεύω, είναι πολιτικός όρος που σημαίνει 'αναγνωρίζω και δέχομαι την κυρίαρχη εξουσία κάποιου'. Το συμπέρασμα του, λοιπόν, είναι το εξής: "Από το εδάφιο 11β έπεται πως τα εβδομήντα χρόνια αρχίζουν από την επιβολή του Βαβυλωνιακού ζυγού στον Ιούδα και στα γειτονικά έθνη." Περαιτέρω, το άλλο εδάφιο, στον Ιερεμία 29/κθ' 10, επιβεβαιώνει αυτή την κατανόηση. Η πιο άμεση ανάγνωση της καλύτερης κατά γράμμα μετάφρασης αυτού του εδαφίου δείχνει πως τα εβδομήντα χρόνια αναφέρονται στη Βαβυλωνιακή κυριαρχία: "Όταν έχουν συμπληρωθεί εβδομήντα χρόνια για τη Βαβυλώνα" (Νέα Αμερικάνικη Στερεότυπη Μετάφραση, 1973).[18] Αν τα εβδομήντα χρόνια αναφέρονταν στη Βαβυλωνιακή διακυβέρνηση, όπως δείχνει ξεκάθαρα το εδάφιο αυτό, η περίοδος αυτή έληξε με την πτώση της Βαβυλώνας το 539 π.Χ., αυτό αναφέρεται ευθέως στον Ιερεμία 25/κε' 122: "Και όταν συμπληρωθώσι τα εβδομήκοντα έτη, θέλω ανταποδώσει επί τον βασιλέα της Βαβυλώνος". Εφόσον ο Κύριος έκανε ανταπόδοση στο βασιλέα της Βαβυλώνας το 539 π.Χ., το τέλος των εβδομήντα ετών δε μπορεί να παραταθεί πέρα απ' αυτή τη χρονολογία, είτε στο 537 π.Χ. είτε σε οποιοδήποτε άλλο έτος, καθόσον αυτό θα συγκρουόταν με την άμεση ανάγνωση του Ιερεμία 25/κε’ 12. Ο Ορ, στο άρθρο από το οποίο παραθέσαμε παραπάνω, στη σελίδα 305, λογικά καταλήγει: "Έτσι, ενώ το έτος 605 μπορεί να υποτεθεί πως είναι τουλάχιστο η πιθανότερη χρονολογία για την έναρξη των εβδομήντα ετών της προφητείας του Ιερεμία, δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για τη λήξη τους, το εδάφιο 12 αναφέρει πως επρόκειτο να λήξουν με την πτώση του βασιλιά της Βαβυλώνας και την κατάκτηση της γης του, σε πλήρη αρμονία με το Ιερεμίας 29/κθ' 10, δηλαδή, στο 539 π.Χ."

Δεν υπάρχει η παραμικρότερη αμφιβολία για το ζήτημα: Η πιο άμεση ανάγνωση της προφητείας του Ιερεμία (Ιερεμ. 25/κε' 11, 12, 29/κθ' 10) συγκρούεται ξεκάθαρα με την εφαρμογή που κάνει η Εταιρία Σκοπιά στα εβδομήντα χρόνια. Παρά το γεγονός αυτό, το βιβλίο "Ελθέτω η Βασιλεία Σου" τολμηρά διακηρύττει: "Αλλά η ίδια η Βίβλος προμηθεύει ακόμη πιο χτυπητές αποδείξεις ενάντια στον ισχυρισμό ότι τα εβδομήντα χρόνια άρχισαν το 605 π.Χ. και ότι η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε το 587/6 π.Χ." (σελ.124α) Τι είδους "χτυπητές αποδείξεις"; Τις εξής: "Όπως αναφέρθηκε, αν επρόκειτο να μετρήσουμε από το 605 π.Χ., τα 70 χρόνια θα έφθαναν ως το 535 π.Χ. Εντούτοις, ο θεόπνευστος βιβλικός συγγραφέας Έσδρας έγραψε ότι τα εβδομήντα χρόνια διάρκεσαν ως "το πρώτο έτος Κύρου του βασιλέως της Περσίας, ο οποίος εξέδωσε ένα διάταγμα που επέτρεπε στους Ιουδαίους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους", το έτος 537 π.Χ. Αλλ’ αναφέρει πραγματικά ο Έσδρας κάτι τέτοιο; Όπως δείξαμε στη συζήτηση του Β' Χρονικών 36/λς' 21-23, στο κεφάλαιο III, ο Έσδρας δεν δηλώνει πως τα εβδομήντα χρόνια έληξαν "το πρώτο έτος του Κύρου" ή το 537 π.Χ. Αντίθετα, μια τέτοια κατανόηση των λόγων του θα συγκρούονταν άμεσα με το Ιερεμίας 25/κε' 12, όπου ορίζεται πως τα εβδομήντα χρόνια έληξαν το 539 π.Χ. Το εδάφιο αυτό παρέχει την πιο χτυπητή απόδειξη ενάντια στον ισχυρισμό πως τα εβδομήντα χρόνια έληξαν το 537 π.Χ. ή σε οποιοδήποτε άλλο έτος μετά από το 539! Είναι αλήθεια πως στην πρωτότυπη έκδοση του έργου "Οι Καιροί των εθνών Αναθεωρημένοι" (που έστειλα στην Εταιρία Σκοπιά το 1977) μια από τις πιθανές εφαρμογές που εξέταζα, προκειμένου για τα εβδομήντα χρόνια, ήταν το ότι θα μπορούσαν να υπολογισθούν από το 605 ως το 535 π.Χ. Όμως, αυτή η εφαρμογή παρουσιαζόταν ως η λιγότερο πιθανή εναλλακτική λύση. Έτσι δεν τη συμπεριέλαβα στην παρούσα έκδοση, επειδή, όπως και η εφαρμογή υπέρ της οποίας συνηγορεί η Εταιρία Σκοπιά, βρέθηκε πως συγκρούεται με την προφητεία του Ιερεμία. Πολύ λίγοι (αν όχι κανείς) ερευνητές καταβάλλουν προσπάθεια να εκτείνουν "το πρώτο έτος του Κύρου από το 538 στο 535 π.Χ." όπως η Εταιρία ισχυρίζεται πως κάνουν. (σελ.189) Οι περισσότεροι προσδιορίζουν την λήξη των εβδομήντα ετών στο 539 ή στο 536 π.Χ. Είναι περίεργο ότι αυτές οι καλύτερες εναλλακτικές λύσεις ούτε καν μνημονεύονται στο "Παράρτημα" του Ελθέτω η Βασιλεία Σου![19]

Τελικά η Εταιρία ισχυρίζεται:

"....είμαστε πρόθυμοι να οδηγηθούμε κυρίως από το Λόγο του Θεού μάλλον παρά από μια χρονολογία που βασίζεται κυρίως σε κοσμικές αποδείξεις ή που διαφωνεί με τις Γραφές. Είναι φανερό πως η πιο εύκολη και η πιο άμεση κατανόηση των διαφόρων βιβλικών δηλώσεων είναι ότι τα 70 χρόνια άρχισαν με την πλήρη ερήμωση της Ιερουσαλήμ." (σελ.190)

Και πάλι οι δηλώσεις αυτές τείνουν να δώσουν την εντύπωση πως υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στη Βίβλο και στις κοσμικές αποδείξεις για τα εβδομήντα χρόνια και ότι η Εταιρία πιστά προασπίζεται τη Βίβλο ενάντια στις κοσμικές αποδείξεις. Όμως τίποτε δε θα μπορούσε ν' απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Αντίθετα, τα βιβλικά και ιστορικά δεδομένα συμφωνούν προκειμένου για την περίοδο που συζητούμε. Και εδώ, όπως και σε τόσες άλλες περιπτώσεις, οι ιστορικές και αρχαιολογικές ανακαλύψεις υποστηρίζουν και επιβεβαιώνουν τις δηλώσεις της Βίβλου. Από την άλλη μεριά, η ερμηνεία που η Εταιρία Σκοπιά παρέχει για την περίοδο των εβδομήντα ετών συγκρούεται πλήρως με τα γεγονότα που θεμελίωσαν οι κοσμικές αποδείξεις. Όπως αποδείξαμε τόσο εδώ, όσο και στο κεφάλαιο III, η ερμηνεία της Εταιρίας Σκοπιά συγκρούεται κατάφορα με την "πιο εύκολη και πιο άμεση κατανόηση των Βιβλικών δηλώσεων" σχετικά με τα εβδομήντα χρόνια, όπως με το Ιερεμίας 25/κε' 11, 29/κθ' 10, 25/κε' 12, το Δανιήλ 1/α' 1-6, 2/β' 1 και το Ζαχαρίας 1/α' 7-12 και 7/ζ’ 1-5. Κατά συνέπεια, η πραγματική σύγκρουση δεν υφίσταται ανάμεσα στη Βίβλο και στις κοσμικές αποδείξεις αλλά ανάμεσα στη Βίβλο και στις κοσμικές αποδείξεις από τη μια πλευρά και στην Εταιρία Σκοπιά από την άλλη. Εφόσον η εφαρμογή της των εβδομήντα ετών συγκρούεται τόσο με τη Βίβλο όσο και με τα ιστορικά γεγονότα, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και πρέπει ν' απορριφθεί από όλους τους ειλικρινείς Χριστιανούς.
 


ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

18. New American Standard Version.

19. Στο βιβλίο Ελθέτω η Βασιλεία Σου, σελ. 138, 188 η Εταιρεία Σκοπιά συζητεί την πιθανότητα το Ιερεμίας 25/κε΄ 11 και η προφητεία των «εβδομήντα ετών» να άρχισαν να εκπληρώνονται με τη μάχη της Χαρκεμίς το 605 π.Χ., η δε Ιερουσαλήμ να καταστράφηκε πραγματικά το έτος 587-6 π.Χ. Κατά την Εταιρεία Σκοπιά, ένας τέτοιος υπολογισμός θα μετέθετε το τέλος των Καιρών των Εθνών ή των «προφητικών “εφτά καιρών” ως το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου το 1916». Όμως, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ικανοποιητικός συλλογισμός, επειδή αγνοεί το Ιεζεκιήλ 21/κα΄ 26, 27 που χρησιμοποιείται από την Εταιρεία για τον προσδιορισμό των καιρών των Εθνών. Το κείμενο αυτό πραγματεύται με άμεσο τρόπο την κταστροφή της Ιερουσαλήμ από το Ναβουχοδονόσορα στο τέλος της Βασιλείας του Σεδεκία κι όχι ως ένα συμβάν που συνέβη πριν από είκοσι σχεδόν χρόνια.

 

Προηγούμενο / Περιεχόμενα / Επόμενο

Δημιουργία αρχείου: 24-5-2006.

Τελευταία ενημέρωση: 24-5-2006.

Πάνω