Προηγούμενο / Περιεχόμενα

 

Οι Καιροί των Εθνών Αναθεωρημένοι

©  Carl Olof Jonsson, Göteborg, Sweden

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Στα προηγούμενα, καταδείξαμε πλήρως πως στο "Παράρτημα" του βιβλίου της Ελθέτω η Βασιλεία Σου, η Εταιρία Σκοπιά δεν παρουσιάζει έντιμα τις αποδείξεις που υπάρχουν ενάντια στο 607 π.Χ.

1. Οι συγγραφείς της παραμορφώνουν τις ιστορικές αποδείξεις παραλείποντας από την συζήτηση τους σχεδόν τις μισές διαθέσιμες αποδείξεις (τη στήλη Χιλλάχ, το ημερολόγιο Β.Μ. 32312 και τα σύγχρονα-παράλληλα Αιγυπτιακά έγγραφα) και παρουσιάζοντας τις άλλες γραμμές αποδείξεων με τρόπο μεροληπτικό και διαστρεβλωμένο. Λαθεμένα υποδηλώνουν πως ιερείς και βασιλείς ίσως έχουν αλλοιώσει τα ιστορικά έγγραφα (χρονικά, βασιλικές επιγραφές κλπ.) που προέρχονται από τη Νεο-Βαβυλωνιακή εποχή, παρά το γεγονός ότι όλες οι διαθέσιμες μαρτυρίες δείχνουν πως αληθεύει το αντίθετο.

2. Διαστρεβλώνουν τις θέσεις των αυθεντιών στην αρχαία ιστοριογραφία, παραθέτοντας λόγια τους ξέχωρα από τα συμφραζόμενα, ξεκομμένα απ' αυτά και αποδίδοντας σ' αυτούς σκέψεις και αμφιβολίες που δεν έχουν.

3. Διαστρεβλώνουν αρχαίους συγγραφείς συγκαλύπτοντας το γεγονός πως ο Βερόσσος υποστηρίζεται από την πιο άμεση ανάγνωση του Δανιήλ 1/α' 1-6, ενώ παραθέτουν από τον Ιώσηπο, όταν μιλά για τα εβδομήντα χρόνια ερήμωσης, χωρίς να μνημονεύουν πως στο τελευταίο έργο του ο ίδιος μετάβαλε το μήκος αυτής της περιόδου σε πενήντα χρόνια. Κι όταν αναφέρονται στη γνώμη του επισκόπου Θεόφιλου, του δεύτερου αιώνα, δε μνημονεύουν πως αυτός ακολουθεί τη Μετάφραση των Ο', καθώς και ότι άλλοι σύγχρονοι του Χριστιανοί συγγραφείς διαφωνούσαν μ' αυτόν.

4. Τελικά, διαστρεβλώνουν τις Βιβλικές αποδείξεις, συγκαλύπτοντας το γεγονός πως η πιο άμεση ανάγνωση των χωρίων που ασχολούνται με τα εβδομήντα χρόνια δείχνουν πως αυτά ήταν η περίοδος της Νεο-Βαβυλωνιακής κυριαρχίας, όχι η περίοδος της ερήμωσης της Ιερουσαλήμ. Αυτή η κατανόηση συμφωνεί πλήρως με τις ιστορικές αποδείξεις, αλλά συγκρούεται κατά μέτωπο με την εφαρμογή που προσδίδει η Εταιρία Σκοπιά σ’ αυτήν. Είναι πραγματικά θλιβερό να ανακαλύπτει κανείς πως άτομα, στα οποία αποβλέπουν εκατομμύρια άνθρωποι για πνευματική καθοδήγηση, χειρίζονται τα γεγονότα με τόση προχειρότητα και ανεντιμότητα. Το '"Παράρτημα" που προσθέσανε στο βιβλίο Ελθέτω η Βασιλεία Σου για να υποστηρίξουν τη χρονολογία τους δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια ακόμη έξυπνη εφαρμογή της τέχνης συγκάλυψης της αλήθειας (Ρωμ. 1/α' 20).

 

Προηγούμενο / Περιεχόμενα

Δημιουργία αρχείου: 24-5-2006.

Τελευταία ενημέρωση: 24-5-2006.

Πάνω