kristfri.jpg (51348 bytes)

Syftet med denna websida är att: forska och informera om sund kristen tro till gagn bl a  för människor som på grund av en sekterisk bakgrund inom organisationen Jehovas Vittnen behöver hjälp att reorientera sig i sitt förhållande  till Bibeln och den kristna tron.

Lärofrågor Uteslutningar Studieartiklar Allmänt Övrigt  

 

                        

NY!                            Benmärg Jehovas vittnen VT 1984

 

En nyreviderad upplaga av boken  Slutade Hedningarnas Tider 1914? av Carl Olof Jonsson
 
Engelsk version: THE GENTILE TIMES RECONSIDERED by Carl Olof Jonsson
Fourth Edition (Revised and Expanded)
Boken är slut på förlaget, men är nu utlagd på den engelska sidan

 

English page  NEW!

Spansk sida-Spanish page

Grekisk sida-Greek page

Tjeckisk sida - Czech page

Italiensk sida - Italian page

Ansvarig för den här sidan är: Leslie Wiklander
Senast uppdaterad  2013-02-1
8


Lärofrågor

Några bibliska frågor angående Vakttornets läror
Gudsnamnet - En ingående analys av Rud Persson
"Den trogne och omdömesgille slaven" - Vem är det?
("Informationer" Mars 1992 - Juni 1992)
1914 - Den generation som inte skulle försvinna - Av Carl Olof Jonsson
("Informationer" Mars 1994 - Juni 1994)
Från hus till hus - Kap 7 ur Raymond Franz' bok - In Search of Christian Freedom
("Informationer" Mars 1995)
Helomvändning i värnpliktsfrågan - vapenfri tjänst godtas!
Dog Jesus på ett kors eller en påle? - Av Rud Persson
Vem är Nordlandskonungen? -
("Informationer" Set. 1991)
JESU PAROUSIA - "Ankomst eller närvaro"
Är Jesus identisk med Mikael? - Rud Persson

Blodfrågan

Bulgarien och blodfrågan. Vad händer egentligen?
Ytterligare om blodfrågan
Missuppfattningar om blodtransfusioner

Kursändringar i blodfrågan!  
Motsägelser i blodfrågan - Rud Persson

 

Om uteslutningar och de som lämnar Vakttornet

Vakttornets uteslutningspolicy - Av Roger Carlsson ("Informationer" Sept. 1992 - Sept. 1993)
Hur väl förankrad i bibeln är Vakttornets policy när det gäller uteslutningar? Del 1 Del 2
Del 3
Förtal av dem som lämnar Vakttornets organisation

Studieartiklar

Jesu sista måltid - den 14 eller 15 Nisan? - Av Rud Persson
     Del 1   Del 2   Del 3   Del 4   Del 5  Del 6  Del 7  Del 8
Vilddjuret och det "Stora Babylon" - Av Carl Olof Jonsson
     Del 1     Del 2      
Profetian om fred och säkerhet - mångdubbla missräkningar - Carl Olof Jonsson
DEMOCIDE - Dödlighet till följd av regimers beslut och åtgärder - Del 1 ("Informationer" Dec. 1997)

Allmänt

Står Vakttornet på säker grund? En skrift utgiven av FKF. Html-format   Pdf-format (742 kB)
Förutsade Vakttornet första världskriget? ("Informationer" Sept. 1992)
Teokratins centrum på jorden?
Avskilda från världen - Av Carl Olof Jonsson
Ett utträdesbrev

Övrigt

 Den som inte vill bli Vittne får inte prenumerera - Rud Persson
Falska profeter
Kan lojalitet mot en organisation leda till avgudadyrkan?  - Av Roger Carlsson (efter en artikel av David Reed)
Försöker Sällskapet Vakttornet tona ner kronologin?
Aktuellt om tidstecknen
("Informationer" mars 1997)
Aktuellt om tidstecknen del 2
("Informationer" juni 1997)
"Icke-smorda nu i Vakttornets ledning!
BRCI:S SAMMANKOMST I WATERLOO, CANADA 1998
Är förändringar på väg inom styrande kretsen?
("Informationer" juni 1997)
Jehovas Vittnens policy vid sexuella övergrepp på barn (R Carlsson)
Trakasserad för Röda Korset - Av Rud Persson

Ljudfiler - Kretstillsyningsman Charles Sunutko om 1975 (mp3-format)

Böcker

Om boken En dold Gud - av Stefan Einhorn
Finns det en kod i bibeln? - Om Michael Drosnins bok
Om boken Lögnens folk - av Scott Peck  pdf-format (
92 KB)