kristfri.jpg (51348 bytes)

Syftet med denna websida är att: forska och informera om sund kristen tro till gagn bl a  för människor som på grund av en sekterisk bakgrund inom organisationen Jehovas Vittnen behöver hjälp att reorientera sig i sitt förhållande  till Bibeln och den kristna tron.

Lärofrågor Uteslutningar Studieartiklar Allmänt Övrigt  

 

En nyreviderad upplaga av boken  Slutade Hedningarnas Tider 1914? av Carl Olof Jonsson
 
NEW! Engelsk version: THE GENTILE TIMES RECONSIDERED by Carl Olof Jonsson
               
Fourth Edition (Revised and Expanded)
Boken är slut på förlaget, men är nu utlagd på den engelska sidan

 

English page

Spansk sida-Spanish page

Grekisk sida-Greek page

Tjeckisk sida - Czech page

Italiensk sida - Italian page

Ansvarig för den här sidan är: Leslie Wiklander
Senast uppdaterad  2013-02-1
8


Lärofrågor

Några bibliska frågor angående Vakttornets läror
Gudsnamnet - En ingående analys av Rud Persson
"Den trogne och omdömesgille slaven" - Vem är det?
("Informationer" Mars 1992 - Juni 1992)
1914 - Den generation som inte skulle försvinna - Av Carl Olof Jonsson
("Informationer" Mars 1994 - Juni 1994)
Från hus till hus - Kap 7 ur Raymond Franz' bok - In Search of Christian Freedom
("Informationer" Mars 1995)
Helomvändning i värnpliktsfrågan - vapenfri tjänst godtas!
Dog Jesus på ett kors eller en påle? - Av Rud Persson
Vem är Nordlandskonungen? -
("Informationer" Set. 1991)
JESU PAROUSIA - "Ankomst eller närvaro"
Är Jesus identisk med Mikael? - Rud Persson

Blodfrågan

Bulgarien och blodfrågan. Vad händer egentligen?
Ytterligare om blodfrågan
Missuppfattningar om blodtransfusioner

Kursändringar i blodfrågan!  
Motsägelser i blodfrågan - Rud Persson

 

Om uteslutningar och de som lämnar Vakttornet

Vakttornets uteslutningspolicy - Av Roger Carlsson ("Informationer" Sept. 1992 - Sept. 1993)
Hur väl förankrad i bibeln är Vakttornets policy när det gäller uteslutningar? Del 1 Del 2 Del 3
Förtal av dem som lämnar Vakttornets organisation

Studieartiklar

Jesu sista måltid - den 14 eller 15 Nisan? - Av Rud Persson
     Del 1   Del 2   Del 3   Del 4   Del 5  Del 6  Del 7  Del 8
Vilddjuret och det "Stora Babylon" - Av Carl Olof Jonsson
     Del 1     Del 2      
Profetian om fred och säkerhet - mångdubbla missräkningar - Carl Olof Jonsson
DEMOCIDE - Dödlighet till följd av regimers beslut och åtgärder - Del 1 ("Informationer" Dec. 1997)

Allmänt

Står Vakttornet på säker grund? En skrift utgiven av FKF. Html-format   Pdf-format (742 kB)
Förutsade Vakttornet första världskriget? ("Informationer" Sept. 1992)
Teokratins centrum på jorden?
Avskilda från världen - Av Carl Olof Jonsson
Ett utträdesbrev

Övrigt

 Den som inte vill bli Vittne får inte prenumerera - Rud Persson
Falska profeter
Kan lojalitet mot en organisation leda till avgudadyrkan?  - Av Roger Carlsson (efter en artikel av David Reed)
Försöker Sällskapet Vakttornet tona ner kronologin?
Aktuellt om tidstecknen
("Informationer" mars 1997)
Aktuellt om tidstecknen del 2
("Informationer" juni 1997)
"Icke-smorda nu i Vakttornets ledning!
BRCI:S SAMMANKOMST I WATERLOO, CANADA 1998
Är förändringar på väg inom styrande kretsen?
("Informationer" juni 1997)
Jehovas Vittnens policy vid sexuella övergrepp på barn (R Carlsson)
Trakasserad för Röda Korset - Av Rud Persson

Ljudfiler - Kretstillsyningsman Charles Sunutko om 1975 (mp3-format)

Böcker

Om boken En dold Gud - av Stefan Einhorn
Finns det en kod i bibeln? - Om Michael Drosnins bok
Om boken Lögnens folk - av Scott Peck  pdf-format (
92 KB)


Om du vill läsa böcker som behandlar ämnet Jehovas Vittnen på ett mycket sakligt sätt, så rekommenderar vi varmt CKI-förlaget.

Följ länken här:   CKI-förlaget